Waarom VCA zó belangrijk is in Rotterdam

Rotterdam is een stad die leeft. Dagelijks varen grote vrachtschepen de haven binnen en er worden ook steeds nieuwe gebouwen bijgebouwd. In deze branches werken honderden mensen en dit is niet zonder gevaar. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt er gebruikgemaakt van de VCA richtlijn. Maar behalve de binnenvaart en de bouw, is de VCA richtlijn ook van belang voor veel andere branches. Wij geven je graag meer uitleg over alle branches!

Wat is VCA precies?

VCA of “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers” is een richtlijn en checklist op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Werknemers kunnen een VCA diploma behalen en daarmee aantonen dat ze weten hoe ze moeten werken in sectoren met een verhoogd veiligheidsrisico. Ook bedrijven kunnen een VCA certificaat behalen; dit toont aan dat het bedrijf aan de veiligheidseisen voldoet. De VCA richtlijn ontstond in 1994, als een initiatief in de petrochemische sector. Al snel werd het diploma/certificaat ook gebruikt in andere branches waaraan  veiligheidsrisico’s verbonden zijn.

VCA in de Rotterdamse branches

VCA wordt in meer dan tien branches gebruikt. Hieronder lijsten we de grootste branches op voor Rotterdam:

  • Bouwsector: De mooie gebouwen van ons ‘Manhattan aan de Maas’ waren er nooit gekomen zonder de vele bouwbedrijven die werkzaam zijn in Rotterdam. De bouw is bovendien de branche met het grootste aantal ongevallen, dus VCA is erg belangrijk.
  • Binnenvaart: Behalve onze mooie skyline, is onze stad ook bekend om de haven. In de grootste haven van Europa werken zo’n 180 000 mensen dag en nacht om duizenden containers te lossen; in 2017 werd er maar liefst 467 miljoen ton aan producten gelost. Werken in de haven is dan ook niet ongevaarlijk!
  • Groenvoorziening: het hele jaar door onderhoudt de gemeente het groen in de stad. Omdat er dan gewerkt wordt met snoeimaterialen en soms zelfs grote kranen, is het belangrijk dat er regelgeving is rond veilig werken!
  • Scheepsbouw: Ook scheepsbouw speelt een grote rol in Rotterdam; er zijn meerdere scheepswerven. Dit is een branche waarmee er vaak wordt gewerkt op grote hoogte en met gevaarlijke materialen wordt gewerkt.

Behalve bovenstaande branches, wordt VCA ook gebruikt in onder meer de beveiligingssector, de sector van de electrotechniek en procesbesturing, de meubelbranche, de petrochemie en offshore industrie, de schildersbranche, de schoonmaakbranche en de branche van de uitzendbureaus. Ook al besef je het misschien niet, VCA speelt een grote rol in heel wat banen in Rotterdam.

VCA diploma halen in Rotterdam

Werk je in Rotterdam in één van bovenstaande sectoren? Dan doe je er zeker goed aan om jouw VCA te behalen. Gelukkig voor jou kun je ook makkelijk je VCA in Rotterdam behalen. Kies een locatie die jou handig lijkt en schrijf je nu in voor een VCA cursus!