Arbodienst kan Rotterdamse bedrijven helpen om langdurig verzuim te voorkomen

Foto: Pexels

Voor veel Rotterdamse bedrijven zal het bekend voorkomen dat een medewerker wel eens langdurig ziek kan zijn. Dat heeft voor zowel de werknemer als de werkgever negatieve consequenties. Beide partijen krijgen in die situatie namelijk te maken met langdurig verzuim.

Om daar grip op te kunnen krijgen en om te helpen met de zaken die op dat moment op uw bordje komen, is er een arbodienst in Rotterdam. Deze arbodienst is gespecialiseerd in het terugdringen van verzuim en de preventie daarvan. Het is bevorderlijk om in dat geval te kijken naar de mens en dus in mindere mate naar de aandoening.

De mens boven de aandoening

Het is een bekend verschijnsel dat de innerlijke drive van ieder mens is gelinkt aan zijn of haar persoonlijke doelen, zoals gelukkig zijn. U herkent het vast wel: wanneer u gelukkig bent, bent u op het werk ook een stuk productiever. Het heeft dan ook zijn redenen als die productiviteit opeens een stuk afneemt. In dat geval kan de bedrijfsarts van de arbodienst helpen. U zult merken dat er vaak veel meer redenen zijn voor de afname van het gelukkig zijn en de productiviteit dan dat u in eerste instantie denkt. Door middel van effectieve coaching en gespreksvoering kan de bedrijfsarts het onderste uit de kan halen wat betreft de redenen voor het verminderen van de productiviteit.

Het volgende doel van die bedrijfsarts is dan ook om de werknemer zover te krijgen dat hij weer veerkrachtig wordt. Dan kan hij of zij uiteindelijk weer goed omgaan met de uitdagingen in het leven op mentaal, fysiek, sociaal en spiritueel gebied. De arbodienst wil de nadruk leggen op veerkracht van de medewerker tijdens de verzuimpreventie.

Duurzame inzetbaarheid belangrijk

Bij de arbodienst in Rotterdam wordt er altijd gekeken naar de beste manier om een werknemer langdurig aan het werk te krijgen. Dat wordt duurzame inzetbaarheid genoemd. Een werknemer gaat het snelst langdurig aan het werk bij een bedrijf waar hij of zij gelukkig is. Dat zou een win-win-situatie zijn, want ook voor de werkgever pakt dit voordelig uit. Een werknemer die met plezier naar het werk gaat is namelijk veel productiever dan een ongelukkige werknemer. Bovendien is bij een gelukkig personeelslid de kans op een terugval een stuk kleiner.

U had het misschien al door, maar de bedrijfsarts van de arbodienst is een belangrijke pion in het proces van verzuimbeleid. Hij heeft dan ook meerdere taken om ervoor te zorgen dat de werknemer de regie op den duur weer zelf in handen neemt. De bedrijfsarts kan fungeren als coach, adviseur en medisch expert. Daarbij kan hij zowel ongevraagd als gevraagd advies geven. Tegelijkertijd kijkt de bedrijfsarts naar de mens om te kijken waar hij of zij behoefte aan heeft, waar diegene tegen aan loopt en wat de doelen zijn van hem of haar.

Adviseur Arbeid en Gezondheid

De arbodienst in Rotterdam heeft niet alleen een bedrijfsarts, maar ook andere specialisten. Zo kunnen er ook een Adviseur Arbeid en Gezondheid (AAG) en een casemanager bij de zaak worden betrokken. Een AAG geeft onafhankelijk, deskundig advies over verzuimbegeleiding, preventie en re-integratie. Daarnaast kan hij waar nodig met de werknemer in gesprek om ervoor te zorgen dat diegene de juiste begeleiding krijgt. De casemanager ontlast daarentegen weer de werkgever door alle verzuimprocessen te managen. Uiteindelijk gaat het er allemaal om dat de werknemer zijn veerkracht terugkrijgt en behoudt.

In een dergelijke situatie beland? De arbodienst in Rotterdam helpt u graag. Behoefte aan een arbodienst in Rotterdam die kan helpen om de veerkracht en het geluk van uw werknemer terug te brengen? En daarmee duurzame inzetbaarheid kan realiseren? Rienks Arbodienst, een geregistreerde arbodienst die u gedegen advies en professionele ondersteuning kan bieden, is ervaringsdeskundige in dit soort situaties.