Bewoners Charloisse Lagedijk organiseren verkeersactie

Op dinsdag 11 februari 2014 organiseren bewoners van de Charloisse Lagedijk in Rotterdam-Zuid een verkeersactie. Tijdens deze actie spreken de bewoners automobilisten aan op hun rijgedrag. 

De actie wordt ondersteund door de politie, die de snelheid van de voertuigen zal meten en aansluitend de automobilist aan de kant zal dirigeren. Daar zullen de bewoners de bestuurder een complimentje geven als deze zich netjes aan de snelheid heeft gehouden, of vermanend toespreken als er sprake is van een te hoog gemeten snelheid. Ook zullen zij flyers uitdelen over de gevaren van te hard rijden in 30 kilometer gebieden.
 
De actie vindt plaats in het kader van het project ‘Veilig op de Dijk’ In dit project werken bewoners, politie, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente samen aan het verkeersveiliger maken van de Charloisse Lagedijk. In december 2013 kregen de bewoners van de dijk ook het Buurtlabel Veilig Verkeer uitgereikt. Met het Buurtlabel Veilig Verkeer worden bewoners die structureel werken aan een verkeersveilige woonomgeving, beloond.