Rotterdam onderschept ruim 10.000 kilo drugs

Het HARC-team Rotterdam, een samenwerkingsverband van Douane, Fiod, Zeehavenpolitie en het OM heeft in 2013 10.188 kilo drugs onderschept. Het overgrote deel, zo’n 9800 kilo, bestond uit cocaïne die vanuit Zuid-Amerika werd aangevoerd.

 Van het totaal aantal vangsten, 113, bestond bijna de helft uit zogenoemde rip-off partijen (47). Dat zijn meestal pakketten cocaïne die in sporttassen bij een reguliere lading gestopt worden.
In 2012 werd ruim 3600 kilo cocaïne gevonden, en overigens 6700 kilo marihuana. Dat jaar werden 69 vangsten gedaan waarvan 29 rip-off.
Deklading
De grootste partijen bestonden in 2013 uit een meer traditionele vorm van drugssmokkel. Onder het mom van een specifieke lading worden honderden, soms meer dan 1000 kilo’s vervoerd. De zogenoemde deklading moet de smokkelwaar verbergen. De twee grootste vangsten waren partijen die verstopt zaten onder bananen. De eerste was een vangst van 1000 kilo die in Vlissingen belandde. De bananen waaronder de cocaïne zat verstopt werden naar Weesp vervoerd, en daar werden vier mannen aangehouden die de drugs kwamen ophalen. Ruim 1100 kilo arriveerde eveneens verstopt onder bananen in november. Deze container werd doorvervoerd naar een loods in de Keilestraat in Rotterdam. In het onderzoek werden eveneens vier mannen aangehouden, de laatste eind november. In februari staan de vier voor het eerst pro forma voor de Rotterdamse rechtbank.
Bootjes
Een bijzondere onderschepping was die waarbij op zee honderden kilo’s cocaïne van een zeeschip overboord werden gezet. In samenwerking met de Nationale Politie, de Marine en de Kustwacht werden vijf mannen aangehouden die met snelle kleine bootjes de overboord gezette cocaïne kwamen ,,ophalen”. Het is voor het eerst in Nederland dat een dergelijke actie kon worden uitgevoerd.
Rip-off parijen
Al in 2012 signaleerde het HARC-team een toename van het aantal rip-off partijen. In het kader daarvan zijn in opdracht van de driehoek van Rotterdam begin 2013 het bedrijfsleven en de opsporingsdiensten het programma Integere Haven gestart. Dat programma heeft als eerste doel de drugssmokkel in de Rotterdamse haven terug te dringen. Het programma beoogt in de hele keten van de logistiek barrières op te werpen waarmee het lastiger wordt drugs uit met name containers te halen. Inmiddels is een aantal maatregelen getroffen, zoals voorlichting aan werknemers werkzaam in de logistieke sector en aanscherping van de beveiliging van havenbedrijven.
Insluipers
In de verschillende onderzoeken naar aanleiding van de vangsten zijn ruim 70 mensen aangehouden. Opvallend was het grote aantal insluipers dat op haventerreinen werd aangehouden: 50. Met het Openbaar Ministerie werkt het HARCteam samen om ook deze zaken zo goed mogelijk aan de rechtbank te kunnen voorleggen.
Lees meer: