CDA wil sloopregeling voor schone lucht in Rotterdam

Foto:

CDA-raadslid Nelleke Weltevrede heeft vandaag het initiatiefvoorstel ‘Sloopregeling Schonere Rotterdamse Lucht’ ingediend. Hierin pleit het CDA voor het instellen van een sloopregeling voor oude vervuilende (bestel)auto’s. Dit naar voorbeeld van de gemeente Den Haag. Weltevrede: “Het CDA hecht grote waarde aan een gezonde leefomgeving voor Rotterdammers van nu en voor de generaties na ons. Met een sloopregeling willen we de Rotterdamse eigenaren van vervuilende personen- en bestelauto’s stimuleren hun auto te laten slopen.”

Zware maatregelen
Het college bereidt maatregelen voor zoals milieuzonering en afsluiten van wegen voor bepaalde verkeersstromen. Dit om in 2015 te voldoen aan Europese normen voor de luchtkwaliteit. Het CDA vindt dit zware maatregelen en wil Rotterdammers eerst op een positieve wijze bewegen in een schonere auto te rijden. 
7700 vuile auto’s van de straat
Vorige week maakte de gemeente Den Haag bekend dat daar wederom een sloopregeling komt voor oude, vervuilende auto’s. Dit als vervolg op een eerdere regeling in de periode 2008-2010, waarbij de gemeente Den Haag 5894 vervuilende auto’s vervroegd van de weg haalde. Vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is voor Rotterdam ongeveer 13 miljoen beschikbaar. Weltevrede wil met de Sloopregeling voor 7 miljoen euro zo’n 7700 vervuilende auto’s van de Rotterdamse wegen te halen.