West-Kruiskade en Charloisse Poort nieuwe BIZ gebieden

ROTTERDAM –
Er zijn twee nieuwe gebieden aangewezen in de stad waar ondernemers en vastgoedeigenaren collectief kunnen investeren in hun gebied. Het gaat om het bedrijventerrein Charloisse Poort en het winkelgebied West-Kruiskade. Per 7 april is voor deze gebieden namelijk de Bedrijven Investeringszone (BIZ) van kracht.